• Năm 2011: Công ty cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng chính thức ra đời và là đại lý 1S - Đại lý ủy quyền của Tập đoàn Hyundai Thành Công Việt Nam

  • Năm 2011 - 2016:  Công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh ô tô du lịch nhập khẩu thương hiệu Hyundai Hàn Quốc

  • Năm 2017:  Công ty cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng chính thức trở thành đại lý 3S của tập đoàn Hyundai Thành Công Việt Nam.
Thong ke