Bình chọn Hyundai Trong Tôi 01

28/11/2018 16:01

 

DỰ THI CLIP CÙNG XẾ YÊU VỚI TỔNG GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 60 TRIỆU 
BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO CUỘC THI " HYUNDAI TRONG TÔI" CÙNG HYUNDAI THÀNH CÔNG ??
Đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của Khách hàng với tình yêu thứ ba mang tên xế yêu Hyundai được gửi tới Đại lý.
Hãy cùng like, chia sẻ và bình chọn cho video ấn tượng để tham dự vòng 2 tại Hyundai Thành Công.
Khách hàng Vũ Bá Dũng - SĐT: 0949920099.

Thong ke