Hyundai Kona 2.0 AT 615.000.000 VNĐ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt 675.000.000 VNĐ
Hyundai Kona 1.6 Turbo 725.000.000 VNĐ
Hyundai Solati 2.5MT 1.080.000.000 VNĐ

SANTA FE

KIÊU HÃNH DẪN ĐẦU
Santa fe 2.4 xăng thường CKD 905.000.000 VNĐ
Santa fe 2.4 Xăng đặc biệt CKD 1.030.000.000 VNĐ
Santa fe 2.2 Dầu thường CKD 976.000.000 VNĐ
Santa fe 2.2 Dầu đặc biệt CKD 1.080.000.000 VNĐ
Elantra Sport 1.6 Turbo 729.000.000 VNĐ
1.4 AT 499 VNĐ
1.4 MT Tiêu chuẩn 425 VNĐ
1.4 MT 470 VNĐ
1.4 AT đặc biệt 540 VNĐ

STAREX CỨU THƯƠNG

XE CỨU THƯƠNG
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 655.000.000 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 685.000.000 VNĐ

STAREX CHỞ TIỀN

XE CHỞ TIỀN
Starex 2.4 M/T 9 chỗ (máy xăng) 9 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp động cơ xăng, dung tích 2.359cc 864.000.000 VNĐ
Starex 2.5 M/T 9 chỗ (máy dầu) 9 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 910.000.000 VNĐ

SANTA FE CHỞ TIỀN

XE CHỞ TIỀN
Santa fe chở tiền Số chỗ ngồi : 5, bao gồm cả lái xe, 4 cánh cửa, cửa sau mở lên. 500.000.000 VNĐ

ELANTRA

CHINH PHỤC MỌI CÁ TÍNH
Elantra 1.6 AT CKD 2017 - AVN (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.591cc 680.800.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT CKD 2017 - AVN (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.591cc 730.300.000 VNĐ
Elantra 1.6MT CKD 2017 - CD (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng, bản đặc biệt 603.600.000 VNĐ
Elantra 1.6 MT CKD 2017 - AVN (EU4) Elantra 1.6 MT CKD 2017 - AVN (EU4) 608.700.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6MT (CD) Elantra CKD 2016 1.6MT (CD) 598.400.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6MT (AVN) Elantra CKD 2016 1.6MT (AVN) 603.600.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6AT (AVN) Elantra CKD 2016 1.6AT (AVN) 675.700.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 2.0AT (AVN) Elantra CKD 2016 2.0AT (AVN) 725.100.000 VNĐ
Thong ke