CRETA

SỐNG TIỆN NGHI, ĐI BỨT PHÁ
Hyundai Creta 2016 1.6 Xăng Xe 05 chỗ , chìa khóa thông minh Star/Stop , túi khí vòng quanh xe, ghế da cao cấp 806.000.000 VNĐ
Hyundai Creta 2016 1.6 Dầu Xe 05 chỗ , chìa khóa thông minh Star/Stop , túi khí vòng quanh xe, ghế da cao cấp 846.000.000 VNĐ

STAREX CỨU THƯƠNG

XE CỨU THƯƠNG
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 655.000.000 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 685.000.000 VNĐ

STAREX CHỞ TIỀN

XE CHỞ TIỀN
Starex 2.4 M/T 9 chỗ (máy xăng) 9 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp động cơ xăng, dung tích 2.359cc 864.000.000 VNĐ
Starex 2.5 M/T 9 chỗ (máy dầu) 9 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 910.000.000 VNĐ

SANTA FE CHỞ TIỀN

XE CHỞ TIỀN
Santa fe chở tiền Số chỗ ngồi : 5, bao gồm cả lái xe, 4 cánh cửa, cửa sau mở lên. 500.000.000 VNĐ

ELANTRA

CHINH PHỤC MỌI CÁ TÍNH
Elantra 1.6 AT CKD 2017 - AVN (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.591cc 680.800.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT CKD 2017 - AVN (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số sàn 6 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.591cc 730.300.000 VNĐ
Elantra 1.6MT CKD 2017 - CD (EU4) 4 cửa 5 chỗ ngồi. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng, bản đặc biệt 603.600.000 VNĐ
Elantra 1.6 MT CKD 2017 - AVN (EU4) Elantra 1.6 MT CKD 2017 - AVN (EU4) 608.700.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6MT (CD) Elantra CKD 2016 1.6MT (CD) 598.400.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6MT (AVN) Elantra CKD 2016 1.6MT (AVN) 603.600.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 1.6AT (AVN) Elantra CKD 2016 1.6AT (AVN) 675.700.000 VNĐ
Elantra CKD 2016 2.0AT (AVN) Elantra CKD 2016 2.0AT (AVN) 725.100.000 VNĐ

GRAND I10 SEDAN

GRAND I10 SEDAN
Grand I10 sedan 1.2MT base 2017 (EU4) Grand I10 sedan 1.2MT base 2017 (EU4) 394.500.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT 2017 - AVN (EU4) Grand I10 sedan 1.2MT 2017 - AVN (EU4) 442.400.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT base 2017 - CD (EU4) Grand I10 sedan 1.2MT base 2017 - CD (EU4) 398.500.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT base (no CD) Grand I10 sedan 1.2MT base (no CD) 389.300.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT base 2016 Grand I10 sedan 1.2MT base 2016 393.400.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT 2016 Grand I10 sedan 1.2MT 2016 437.200.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2AT 2016 Grand I10 sedan 1.2AT 2016 476.900.000 VNĐ

ACCENT 5 CỬA

+1 PHONG CÁCH
Accent 5 cửa 1.4 A/T 2015 5 cửa 5 chỗ ngồi. Số tự động 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.396 cc 552.700.000 VNĐ

STAREX

ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
Starex 2.4 M/T 6 chỗ Xăng 6 chỗ ngồi -tải van. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 770.400.000 VNĐ
Starex 2.5 M/T 6 chỗ Dầu 6 chỗ ngồi -tải van. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 800.300.000 VNĐ
Starex 2.4 M/T 9 chỗ Xăng 9 chỗ ngồi , số sàn , động cơ xăng , ghế trượt 910.300.000 VNĐ
Starex 2.5 M/T 9 chỗ Dầu 9 chỗ ngồi , số sàn , động cơ dầu , ghế trượt 956.500.000 VNĐ
Starex 2.4 A/T 9 chỗ Xăng 9 chỗ ngồi , số tự động , động cơ xăng 981.600.000 VNĐ
Starex 2.5MT 3 chỗ (máy dầu) Starex 2.5MT 3 chỗ (máy dầu) 780.600.000 VNĐ
Starex 2.4 AT Limousine Starex 2.4 AT Limousine 1.480.700.000 VNĐ
Starex cứu thương 2.4MT (máy xăng) Starex cứu thương 2.4M (máy xăng) 653.700.000 VNĐ
Starex cứu thương 2.5MT (máy dầu) Starex cứu thương 2.5MT (máy dầu) 682.700.000 VNĐ

GRAND I10

NHẤN NÚT KHỞI ĐỘNG CUỘC SỐNG MỚI
Grand i10 1.0MT/BASE 2017 (EU4) 5 cửa, 5 chỗ ngồi. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 998 cc 355.500.000 VNĐ
Grand i10 1.0MT base 2017 - CD (EU4) 5 cửa, 5 chỗ ngồi, chìa khóa thông minh. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 998 cc 359.100.000 VNĐ
Grand I10 1.0MT 2017 - AVN (EU4) 5 cửa, 5 chỗ ngồi, chìa khóa thông minh. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng, dung tích 998 cc 400.500.000 VNĐ
Grand I10 1.0AT 2017 - AVN (EU4) 5 cửa, 5 chỗ ngồi, chìa khóa thông minh. Số tự động 4 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.197 cc 430.300.000 VNĐ
Grand I10 1.2 AT 2017 - AVN (EU4) Grand I10 1.2 AT 2017 - AVN (EU4) 460.100.000 VNĐ
Grand I10 1.0MT Base (no CD) Grand I10 M.T 2016 Base (no CD) 350.300.000 VNĐ
Grand I10 1.2M.T Base (no CD) Grand I10 1.2M.T 2016 Base (no CD) 378.100.000 VNĐ
Grand I10 1.0MT 2016 Base Grand I10 1.0MT 2016 Base 353.900.000 VNĐ
Grand I10 1.2MT 2016 Base Grand I10 1.2MT 2016 Base 381.900.000 VNĐ
Grand I10 1.0MT 2016 Grand I10 1.0MT 2016 395.300.000 VNĐ
Grand I10 1.0AT 2016 Grand I10 1.0AT 2016 425.200.000 VNĐ
Grand I10 1.2MT 2016 Grand I10 1.2MT 2016 427.500.000 VNĐ
Grand I10 1.2AT 2016 Grand I10 1.2AT 2016 455.000.000 VNĐ

SONATA

ĐẲNG CẤP DOANH NHÂN TIÊN PHONG
Sonata 2.0 AT 2015 4 cửa 5 chỗ ngồi, chìa khóa thông minh, cảm biến trước sau, cảm biến gạt mưa. Số tự động 6 cấp. Động cơ xăng, dung tích 1.999cc 1.019.000.000 VNĐ
Thong ke