Hyundai Kona 2.0 AT 615.000.000 VNĐ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt 675.000.000 VNĐ
Hyundai Kona 1.6 Turbo 725.000.000 VNĐ
Hyundai Solati 2.5MT 1.019.000.000 VNĐ
Elantra Sport 1.6 Turbo 729.000.000 VNĐ
1.4 AT 504.000.000 VNĐ
1.4 MT Tiêu chuẩn 430.000.000 VNĐ
1.4 MT 475.000.000 VNĐ
1.4 AT đặc biệt 540 VNĐ

STAREX CỨU THƯƠNG

XE CỨU THƯƠNG
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 667.000.000 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 741.000.000 VNĐ

ELANTRA

CHINH PHỤC MỌI CÁ TÍNH
Elantra 1.6 MT CKD 549.000.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT CKD 659.000.000 VNĐ
Elantra 1.6 AT CKD 619.000.000 VNĐ
Elantra sport 1.6 Turbo TGDI 715.000.000 VNĐ

GRAND I10 SEDAN

GRAND I10 SEDAN
Grand I10 sedan 1.2MT base 350.000.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2MT 390.000.000 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2AT 415.000.000 VNĐ

GRAND I10 2018

NHẤN NÚT KHỞI ĐỘNG CUỘC SỐNG MỚI
Grand I10 1.2 AT 2018 - AVN (EU4) 402.000.000 VNĐ
Grand I10 1.2MT Base (no CD) 330.000.000 VNĐ
Grand I10 1.2MT 2018 370.000.000 VNĐ

TUCSON 2018

ĐÁNH THỨC MỌI GIÁC QUAN
Tucson 2018 2.0 ĐB 837.000.000 VNĐ
Tucson 2018 2.0 Tiêu chuẩn 768.000.000 VNĐ
Tucson 2018 xăng 1.6 Turbo 891.000.000 VNĐ
Tucson 2.0 CRDI 899.000.000 VNĐ
Thong ke